బాబర్ అజామ్  (పాకిస్థాన్)  38 హాఫ్ సెంచరీలు  (108 ఇన్నింగ్స్)

విరాట్ కోహ్లీ  (ఇండియా)  38 హాఫ్ సెంచరీలు  (109 ఇన్నింగ్స్)

రోహిత్ శర్మ (ఇండియా)  34  హాఫ్ సెంచరీలు (143 ఇన్నింగ్స్)

మహ్మద్ రిజ్వాన్  (పాకిస్థాన్)  27  హాఫ్ సెంచరీలు  (81 ఇన్నింగ్స్)

డేవిడ్ వార్నర్  (ఆస్ట్రేలియా)  27  హాఫ్ సెంచరీలు  (103 ఇన్నింగ్స్)

కే ఎల్ రాహుల్  (ఇండియా)  24  హాఫ్ సెంచరీలు  (68 ఇన్నింగ్స్)

పాల్ స్టిర్లింగ్ (ఐర్లాండ్)  24  హాఫ్ సెంచరీలు  (137 ఇన్నింగ్స్)

జాస్ బట్లర్  (ఇంగ్లాండ్)  23  హాఫ్ సెంచరీలు  (105 ఇన్నింగ్స్)