Big Stories

Gold Price: బంగారం ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. మళ్లీ పెరిగిన ధరలు

Gold Price: విజయవాడ: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

- Advertisement -

విజయవాడ: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

- Advertisement -

విశాఖపట్నం: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

విశాఖపట్నం: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

తిరుపతి: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

తిరుపతి: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

నెల్లూరు: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

నెల్లూరు: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

హైదరాబాద్ : ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

హైదరాబాద్ : ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

ఖమ్మం: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

ఖమ్మం: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

నిజామాబాద్: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

నిజామాబాద్: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

ముంబై: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,800
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.53,550) రూ. 250 పెరిగింది.

ముంబై: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.58,690
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ.58,420) రూ.270 పెరిగింది.

బెంగళూరు: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.53,850
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే( రూ.53,600) రూ. 250 పెరిగింది.

బెంగళూరు: ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ. 58,740
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే ( రూ. 58,470 ) రూ.270 పెరిగింది.

చెన్నై: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.54,500
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే (రూ.54,250) రూ. 250 పెరిగింది.

చెన్నై: ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ. 59,450
నిన్న (17-03-23)తో పోలిస్తే (రూ. 59,180) రూ.270 పెరిగింది.

- Advertisement -

ఇవి కూడా చదవండి

Latest News